Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Terokai secara keseluruhan menu-menu yang terdapat di dalam DVD ini, dan kenal pasti bahagian- bahagian tersebut; terutama bahagian Pengenalan>Sukatan, Penilaian dan Pelaksanaan. Kemudian terokai bahagian Sumber - pastikan apakah sumber/maklumat yang ada dalam DVD ini.  Ia perlu untuk anda menyelesaikan tugasan dan aktiviti anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
M1 : Pengenalan Teknologi Pendidikan dan Rekabentuk Pengajaran
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
By definition, technology is applied knowledge. As we  apply our knowledge to our home, work, and education, we  use technology daily without thinking much about it.  Technology should be a way in which we improve our lives.  In education, technology is using our knowledge to  improve what and how we and our students learn, grow,  and develop on many levels . Animasi berikut diharap dapat memberi sedikit gambaran tentang perkembangan teknologi pendidikan.
Teknologi ?
Aktiviti 2 : Sila baca maklumat berkaitan dengan Teknologi Pendidikan dari aspek; konsep; prinsip; domain; dan model. Berbaincang dengan pensyarah anda aspek-aspek berikut. Aktiviti 3 : Bersama rakan (pasangan) anda, bincang dan buat rumusan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan "Teknologi Pendidikan" dan apakah kepentingan- nya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan pemproses perkataan taipkan perbiancangan anda. Simpan hasil anda dalam portfolio. Video berikut sebagai imbasan sejarah Teknologi Pendidikan.
Renungan:   “ … all the educational technology is worth nothing if teachers don't know how to use it effectively . Computers aren't magic, teachers are.” • Graig Barrett, CEO, Intel Corporation.
The Roles in ID
Instructional Systems Design
Aktiviti 4 : Baca maklumat berikut "Instructional Design: The Big Picture " ;"An Introduction to Instructional Design - Utilizing a basic design model " dan "The ASSURE Model". Aktiviti 5 : Berbincang dengan rakan dan pensyarah anda. Cuba dapatkan apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model rekabentuk. Dengan menggunakan persembahan elektronik nyatakan apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran (instructional design) dalam merancang proses P&P. Simpan hasil kerja anda.
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI