Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Falsafah Pendidikan
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Mei 2014 @ IPGKTI  
Falsafah Pendidikan Kebangsaan   Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha  berterusan ke arah memperkembangkan lagi  potensi individu secara menyeluruh dan  bersepadu untuk mewujudkan insan yang  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,  emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi  melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu  pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,  bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai  kesejahteraan diri serta memberi sumbangan  terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,  masyarakat, dan negara.   
Falsafah Pendidikan Guru   Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.    
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI