Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda. Aktiviti 2 : Terokai alat-alat pengarangan seperti, eXe, LCDS, CourseLab dan atau Xerte.  Bagi setiap alat pengarangan tersebut tentukan apakah media-media (misalnya grafik, audio dan video) yang sesuai dapat digunakan dalam alat-alat pengarangan tersebut. Aktiviti 3 : Tentukan alat pengarangan yang mana satu yang akan anda gunakan dalam menghasilkan “tugasan semester”.  Mahirkan diri anda dengan alat pengarangan tersebut. Aktiviti 4 : Dengan menggunakan alat pengarangan yang dipilih, hasilkan satu contoh mudah bahan multimedia PdP. Kandungan dan atau bahan/media yang perlu ada seperti berikut: o Pengenalan bagi tajuk o Isi kandungan tajuk boleh dalam bentuk teks dalam bentuk infografik, audio, video, flash atau lain-lain media o Aktiviti pembelajaran : tindakan (tindak balas atau olahan) terhadap maklumat dan refleksi terhadap tindakannya dan maklumat tersebut. o Latihan atau lain-lain bentuk bersifat latihan atau permainan o Penutup jika perlu.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M11 : Alat Pengarangan
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI