Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M12 : Perancangan Pakej P&P
Aktiviti 2 : Sila baca dan fahami aspek-aspek berikut,  " Multimedia Desingn Model ", “Pengenalan Kepada Pembinaan Perisian Kursus” , “Panduan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam P&P” dan Penggunaan TMK dalam P&P Aktiviti 3 : Berdasarkan pembacaan anda, bincangkan dengan rakan apakah perkara yang perlu untuk membina satu perancangan bagi membina satu bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran. Tentukan apakah perkara- perkara yang perlu diberi keutamaan dalam perancangan anda. Aktiviti 4 :  Senaraikan mengikut urutan perkara-perkara yang perlu ada atau dilakukan dalam perancangan untuk membina produk/media pengajaran dan pembelajaran (media PdP juga bersifat sebagai objek pembelajaran - Learning object). Aktiviti 5 :  Dokumenkan perancangan anda untuk menghasilkan produk/media PdP berdasarkan tugasan semester anda. Ambil kira perkara-perkara berikut:- o adakah rancangan anda melibatkan mod-mod yang dicadangkan oleh BPK (Bahagian Pembangunan Kurikulum)! o pastikan dalam rancangan pengajaran terdapat integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran o sentiasa melakukan penilaian (review) terhadap proses yang telah dirancangkan.
Integrating Technology in the Classroom
Top ten tips for using technology in the classroom:
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI