Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Bersama rakan berbincang untuk mencari perbezaan antara mod tutorial dan mod penerokaan - Kemudian fikirkan bagaimana kedua-dua mod tersebut boleh digabungkan dan digunakan dalam menghasilkan produk multimedia pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti 2 : [Selaraskan aktiviti ini dengan Projek Akhir/ Tugasan Semester]. Berdasarkan perancangan yang telah dibuat (pada minggu lepas), bina projek/tugasan semester anda. Berdasarkan perancangan, bina papan cerita (story boarding) Berpandukan papan cerita; o bina media pengajaran yang perlu atau perolehi dari sumber lain dan ubah suai, o bina bentuk latihan atau permainan, dan o dengan menggunakan alat pengarangan yang anda pilih, bina pakej PnP anda. o pastikan media dan arahan pembelajaran berada dalam susunan yang baik. Aktiviti 3 : Pembentangan / persembahan Projek Akhir untuk pra penilian.  Beri kritikan dan pandangan yang membina kepada persembahan rakan-rakan anda. Aktiviti 4 : Perbaiki projek dalam aspek-aspek yang dikomen oleh rakan dan pensyarah anda dalam pra penilian
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M13 : Penghasilan Pakej P&P
EDU 3053
Roadmap for e-Learning
Dalam aktiviti membina produk multimedia, anda boleh menggunakan sebarang alat pengarangan. Di sini saya mencadangkan penggunaan exe elearning editor. Bacaan/rujukan: MODUL 5 Pengintegrasian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI