Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Cari maklumat apa yang dimaksudkan dengan Connectivism, Personal Learning Environment (PLE),  teknologi web2.0 (aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam teknologi ini), Mobile Learning (M-Learning) dan sistem pengurusan pembelajaran (LMS – Learning Management System) Aktiviti 2 : Dalam kumpulan berbincang dan laksanakan aktiviti berikut: Kumpulan 1 : Jelaskan apakah ciri-ciri blog / edublog, podcastig dan vodcasting kemudian bincangkan bagaimana ianya  dapat digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan 2 : Bincangkan bagaimana pakej-pakej  sosial  network (seperti facebook dll) atau social learning network (social learning media/technology – seperti edmodo, Linkedin dll) dapat digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan 3 : Bincangkan bagaimana perkongsian dan kolaborasi di internet dapat meningkatkan aktiviti pembelajaran. (anda boleh menggunakan tools seperti google app, zoho, box, yahoo.group dan lain-lain sebagai contoh) Kumpulan 4 : Jelaksan apakah ciri-ciri LMS Moodle dan M-Learning, kemudian bincangkan bagaimana LMS dan M-Learning berfungsi sebagai medium untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan 5 : Jelaskan apakah yang dimaksudkan sebagai Connectivism dan PLE, kemudian bincangkan bagaimana fahaman (teori) connectivism ini berfungsi sebagai satu pendekatan/fahaman pembelajaran kini dalam konteks PLE. Aktiviti 3 : Hasilkan perbincangan anda dalam Aktiviti 2 dengan menggunakan Ms Power Point.  Kemudian buart persediaan untuk melaksanakan persembahan kumpulan pada minggu depan.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M14 : Internet dalam P&P
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI