Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja dari minggu lepas.  Masa pembentangan antara 10-15 minit dan sesi perbincangan dan soal jawab ialah 10 minit. Aktiviti  2 : Baca artikel " Malaysian Public Sector Management Of Information & Communications Technology Security Handbook (MyMIS) " dan " The Impact of Technology on Society ". Aktiviti 3 : Dalam kumpulan hasilkan perbincangan anda dengan menggunakan persembahan elektronik: Kumpulan 1 : Bincangkan isu keselamatan yang menekankan elemen-elemen penting yang perlu dipertimbangkan oleh sektor awam dalam melindungi sistem ICT organisasi. Kumpulan 2 : Sebagai bakal penjawat awam bincangkan apakah operasi asas yang perlu untuk digunakan dalam menentukan keselamatan ICT dalam sektor awam. Kumpulan 3 : Terangkan langkah-langkah keselamatan dari segi teknikal yang meliputi penggunaan keselamatan ICT ke atas peralatan dan perisian komunikasi, sistem operasi, perisian atau aplikasi dan lain- lain peralatan yang berkaitan. Kumpulan 4 : Bincangkan bagaimana undang-undang siber dapat menghalang jenayah komputer. Kumpulan 5 : Bincangkan apakah kesan (positif atau negatif) teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat kini. Aktiviti 4 : Salah satu kumpulan terpilih akan membentangkan hasil kerja mereka.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M15 : Internet dan Isu-Isu
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI