Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam Tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
M2 : Media Pengajaran
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
Aktiviti 2 : Baca maklumat " Instructional Media: Selection and Use " dan " Instructional Media: Chalkboards to Video ". Dalam kumpulan bincangkan apa yang dimaksudkan media pengajaran, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Kemudian bersama rakan dan pensyarah bincangkan apakah kesan dan kepentingan media pengajaran dalam proses P&P. Aktiviti 4 : Secara berpasangan, dengan menggunakan persembahan elektronik bina carta (pengurusan grafik - contoh ) untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran. [Dapatkan maklumat dari pelbagai sumber sama ada pusat sumber atau dari internet] [Simpan segala maklumat yang diperolehi dalam portfolio anda] Aktiviti 4 : Perancangan merupakan aspek yang penting! Sila baca " Instructional Planning with the ASSURE Model " : Baca ikut menu yang disediakan. Dalam menu "Task" (tugasan), cuba sesuaikan dengan keadaan kita -- laksanakan tugasan tersebut secara berpasangan. Lihat menu "Process" dan anda boleh menggunakan "template" yang disediakan untuk membina "instructional plan" anda.
Read "Chapter 4 : Media and Materials" in Instructional Media and Technologies for Learning  by Robert Heinich   History of Instructional Media
Read "Chapter 3: The Assure Model" in Instructional Media and Technologies for Learning by Robert Heinich, Michael Molenda, James D. Russell, and Sharon E. Smaldino (7th edition or later).     *** Dapatkan maklumat tambahan ( model rekabentuk pengajaran yag lain -- misalnya ADDIE) dan yang berkaitan dari DVD ini atau dari sumber-sumber lain.
Aktiviti 5 : Setelah siap tukar hasil kerja anda kepada pasangan lain dan anda pula melakukan penilaian hasil kerja pasangan yang lain berpandukan matrik penilaian dari menu "Evaluation". Aaktiviti  6 : Setelah itu ambil semula hasil kerja pasangan anda yang telah dinilai oleh pasangan lain, kemudian buat kesimpulan, apakah perkara yang penting semasa anda membina "instructional planning" untuk sesuatu aktiviti pembelajaran. [Simpan semua hasil kerja anda dalam portfolio]
Contoh  beberapa dokumen pengurusan grafik untuk KBKK boleh didapati dalam folder AlatPengurusanGrafik KBKK”dalam DVD ini.  
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI