Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 :  Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
M3 : Asas Grafik
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
Fokus Pada Aktiviti Anda!
Aktiviti 2 :  Sila baca nota ringkas berikut " Prinsip Asas Grafik dan Reka Bentuk Grafik ": dan baca pula aspek "Warna ". Aktiviti 3 :  Dengan menggunakan persembahan elektronik setiap kumpulan akan melaksanakan dan melakukan persembahan perkara-perkara berikut:
Read "Chapter 5: Visual Principles" in Instructional Media and Technologies for Learning by Robert Heinich, Michael Molenda, James D. Russell, and Sharon E. Smaldino (7th edition or later). Colour and Design: Instroduction To Graphic Design Color Color Theory Color an Introduction Colour Theory Elements and Principles of Design Designing Identities
Kumpulan 1 : Nyatakan keperluan grafik sebagai medium dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kumpulan 2 : Kenapa dalam hidup kita warna memain peranan penting? Kumpulan 3 : Bentuk sesuatu objek sangat memberi kesan kepada murid; kenapa? dan berikan contoh.
Kumpulan 4 : Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual, dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid. Kumpulan 5 : Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan, dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid.
Aktiviti 4 :  Pilih mana-mana media bercetak (bergrafik - misalnya "bulletin board" atau sebagainya), dan dengan menggunakan contoh senari semak ini buat penilaian berdasarkan pengetahuan anda berkaitan dengan prinsip-prinsip asas grafik dan prinsip rekabentuk. Amali : [Untuk aktiviti berikut sila selaraskan dengan "Tugasan Semester" untuk membina atau menghasilkan bahan grafik yang bersesuaian dengan tugasan semester anda]. Aktiviti 5 :  Pilih mana-mana media grafik (termasuk foto dari kamera digital), lakukan proses imbasan (media cetak), kemudian lakukan proses pengubah suaian dengan menggunakan mana-mana editot grafik yang selesa bagi anda. Pastikan media grafik tersebut diadun atau diolah dengan pelbagai prinsip grafik.
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI