Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M5 :  Bahan 2D, 3D dan Asas Fotografi
Amali :  [Aktiviti sambungan dari Minggu 4] Aktiviti 2 :  Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan. Aktiviti 3 :  Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan; sejarah perkembangan fotografi Komponen asas dan fungsi kamera jenis filem teknik penggambaran.
Read "Appendix A : Use of Standard Visuals " in Instructional Media and Technologies for Learning by Robert Heinich, Michael Molenda, James D. Russell, and Sharon E. Smaldino (7th edition or later). Fotografi : 1. Top 5 Photography Tipsto Improve your Photos 2. Basic Photography 3. 10 Photography Quotes You Should Know 4. Digital Photography IDigital Photography I 5. Photography Basics 6. Photography 102     Carta Pengurusan Grafik boleh diapati dalam DVD ini dalam Folder "AlatPengurusanGrafikKBKK".
Aktiviti 4 :  Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital. Simpan olahan maklumat tersebut di dalam portfolio.
Gambar Rusa ! Adakah ia boleh membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jika boleh bagaimana? Bagaimana gambar ini diambil?
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI