Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 :  Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M6 : Asas Fotografi
Amali : [Secara amnya anda diperuntukan 4 jam untuk aktiviti amali ini - walaubagaimana pun anda boleh melakukan diluar waktu kelas atau di luar kelas]. [Untuk aktiviti berikut sila selaraskan dengan "Tugasan Semester" untuk membina atau menghasilkan bahan fotografi yang bersesuaian dengan tugasan tersebut] Aktiviti 2 :  Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran, hasilkan sekurang-kurang 5 keping cetakan fotografi (atau digital) dengan menggunakan beberapa teknik- teknik pengambaran. Jika boleh guna foto-foto yang mengambarkan eco lestari; kepentingan, kesejahteraan dan penjagaan alam ini, kerana tema ini boleh diterapkan dalam mana-mana subjek. Aktiviti 3 :  Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4, dan taipkan keterangan aspek ciri-ciri  teknikal dan teknik-teknik pengambilan foto yang digunakan. (atau dalam bentuk digital) Simpang hasil kerja anda dalam portfolio.
"Photography" is derived from the Greek words photos ("light") and graphein ("to draw") The word was first used by the scientist Sir John F.W. Herschel in 1839. It is a method of recording images by the action of light, or related radiation, on a sensitive material. 1. Photo Management and Graphic Design 2. Picasa Workshop 3. MODUL 2 : Bahan 2D, 3D dan Fotografi Sajak LangkahLestari oleh A. Samad Said sebagai renungan sahaja.
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI