Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M7 : Bahan Audio
Aktiviti 2 : Baca maklumat bagaimana cara untuk merakam sesuatu audio, sama ada dengan cara analog atau digital. Aktiviti 3 : Bincang bersama rakan; apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana ia dapat digunakan. Simpan hasil perbincangan anda sama anda dengan pemproses perkataan atau persembahan elektronik.
Aktiviti 4 : Bersama rakan berbincang apakah skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Skrip anda mungkin boleh berdasarkan satu siri/urutan gambar-gambar tertentu (cadangan -- gunakan urutan gambar yang di ambil dan susunkan dalam persembahan elektronik). Kemudian cuba buat rakaman dengan menggunakan radio atau komputer. Aktiviti 5 : Dengan komputer atau lain-lain alatan yang sesuai buat proses suntingan.  Kemudian sisipkan dalam persembahan elektronik supaya ia boleh dipersembahankan secara auto.  Tukarkan persembahan anda menjadikan flash dengan menggunakan iSpring Free.
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI