Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M8 : Bahan Video
Aktiviti 2 :  Terokai dan baca apakah ciri-ciri suatu video kamera. Kemudian dapatkan maklumat bagaimana proses penghasilan atau penerbitan video. Anda perlu mengetahui salah satu perisian video editor; antaranya VideoPad, video Wave, Pinnacle Studio Version 9 (anda memerlukan Flash Player untuk melihat tutorial ringkas ini), Ulead Video Studio dan lain-lain.
Maklumat Video:   1. Using Digital Video-Editing to Engage the Learner 2. Effective Online Video Production and Distribution 3. Persembahan ini mungin boleh membantu anda untuk menghasilkan satu produk video yang baik : Digital Storytelling
Amali : [Membuat rakaman dan editing video] -- Selaraskan hasil tugasan ini bersama dengan Tugasan Semester (Projek Akhir). Dalam aktiviti ini anda boleh lakukan pada masa-masa yang sesuai dan boleh dilakukan di luar bilik kelas untuk lakukan pengambaran dan melakukan sunting/editing di dalam makmal.] Aktiviti 3 :  Berbincang dengan rakan, bagaimana anda dapat menghasilkan satu papan cerita sebagai panduan untuk menghasilkan atau menerbitkan video. [Bina papan cerita berdasarkan ID yang bersesuaian] Aktiviti 4 :  Bina papan cerita (story board) yang boleh menjadi panduan supaya memudahkan anda membuat pengambaran. Buat rakaman berdasarkan papan cerita anda
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI