Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Aktiviti 1 : Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
M9 : Penghasilan Video P&P
Aktiviti 2 : (sambungan) -- Buat rakaman berdasarkan papan cerita (storyboard) anda. Lakukan proses suntingan cuba sisipkan audio (rakaman atau muzik) yang bersesuaian sisipkan teks yang bersesuaian sisipkan grafik-grafik lain yang mungkin membantuk penghasilan video yang lebih baik( hasilkan kesan-kesan khas tertentu. Penghasilan video mungkin dalam lingkungan 3 - 8 minnit. Contoh-contoh video yang lain. Aktiviti 3 : [Integrasi teknologi dalam P&P] -- Bersama rakan bincangkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bagaimana pula untuk melakukan integrasi office dalam sesuatu P&P subjek anda. Dokumenkan idea perbincangan dengan menggunakan persembahan elektronik.
Contoh-contoh hasil pelajar yang lalu:
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI