Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Dalam kursus ini penilaian akan dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu kerja kursus dan peperiksaan.   Pecahan kepada bahagian-bahagian tersebut ialah;
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Penilaian Kursus
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
Bil. 1. 2.
Perkara / Tugasan Kerja Kursus Peperiksaan
  Portfolio Pelajar KKBI - Tugasan Semester (Projek Akhir)
Markah 20 40 40
Portfolio Pelajar: Mengandungi perkara-perkara berikut:   Nota-nota ringkas kuliah dan artikel Bahan-bahan edaran kursus daripada pensyarah Bahan-bahan hasil pembentangan semasa aktiviti tutorial [yang digital dikumpul oleh KO] Hasil aktiviti pembelajaran mingguan dan bahan-bahan hasil kerja-kerja amali [yang digital dikumpul oleh KO] Sumber rujukan lain berkenaan kursus Struktur Portfolio Refleksi individu Guru pelatih dinasihatkan menyiapkan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. Segala masalah hendaklah berhubung dengan pensyarah yang berkaitan.   Semua bahan dalam bentuk digital yang dikumpulkan oleh KO hendaklah kemudiannya diserahkan kepada pensyarah.   Jika anda tidak menghantar tugasan, ini akan menyebabkan anda gagal dalam kursus ini.
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI