Pendahuluan Teknologi Pendidikan Teknologi Maklumat Tugasan Sumber Latihan
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pembelajaran Kendiri
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Home Sumber Pautan Internet
                                                        KAD : 2014 @ IPGKTI                                                    
Proforma Kursus
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad Jun 2015 @ IPGKTI  
Tajuk Teknologi Pendidikan Reka bentuk Pengajaran Media Pengajaran Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran Asas Grafik Penggunaan Bahan-bahan  2 Dimensi dan 3 Dimensi Asas Fotografi Bahan Audio Penerbitan Video Pendidikan Pengintegrasian  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu dan Trenda Terkini dalam  Teknologi Pendidikan
Kandungan Teori Konsep Domain-domain Prinsip-prinsip Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran murid aliran perdana dan berkeperluan khas Pengertian Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran (ADDIE dan ASSURE) Reka bentuk  mesej Konsep Fungsi media dalam pengajaran  dan  pembelajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media   Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran Model ASSURE Prinsip-Prinsip  Grafik Reka bentuk visual Peralatan penghasilan grafik Pengertian bahan 2 Dimensi(2D)  dan 3 Dimensi(3D) Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama Sejarah perkembangan  fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran : Komposisi dan pencahayaan Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman  dan Suntingan Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Penghasilan bahan penerbitan video Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan Penghasilan pakej multi media pembelajaran Penggunaan  Media  Interaktif  dalam pengajaran dan pembelajaran Teknologi internet – Connectivisme dan web 2.0 M-Learning,podcasting,vodcasting,blog, frog-vle, vlog, perisian terbuka,social learning technology,social bookmarking,wikis Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS- Learning Management System) Isu-isu perundangan dalam zaman digital Isu-isu media sosial Isu-isu etika Cabaran teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran o pembelajaran berasaskan teknologi dan e-learning o Kesediaan tenaga pengajar  dan pelajar
Jam (K + A) 2 2 2 2 2 + 2 2 + 4 2 + 4 2 + 2 2 + 4 8 + 10 2 + 4 2
EDU 3053
Assalamualaikum
Web Master dan Instructional Designer Kamaludin Ahmad update Jun 2015 @ IPGKTI