KA © IPGKTI 2017
Home Sumber Pautan Internet
Kursus Kemahiran Belajar merupakan matapelajaran generik untuk membantu pelajar-pelajar persediaan PISMP (Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan) sebagai asas untuk memulakan proses dalam membina ilmu pengetahuan keguruan di Institut Pendidikan Guru. Kursus ini bertujuan supaya pelajar-pelajar persedian PISMP dapat menguasai beberapa aspek kemahiran belajar yang meliputi, kemahiran mencari, mengurus, dan mengolah maklumat dengan beretika.   Dalam proses mengolah makluma, anda diharapkan dapat bertindak dan berfikir dengan lebih kreatif dalam penyelesaian masalah.  Di samping itu anda seharusnya berupaya mengurus masa dan sahsiah diri masing-masing. Dalam abad ke-21 ini setiap pelajar seharusnya dapat menguasi keperluan pendidikan dan kemahiran kini.  Pendidikan abad ke-21 menuntuk kita supaya lebih berkerjasama dan berkolaboratif, cekap berkomunikasi, berfikiran kritikal, keratif, berinovasi, celik teknologi (media) dan penyelesai masalah. Video berikut memaparkan keperluan kemahiran abad ke-21:
Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
Kemahiran Belajar
GKB1053 Mukadimah

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Sebagai bakal guru anda seharusnya membina diri untuk menjadi pendidik abad-21, menguasi pendagoginya, mengenali pelajar abad-21 dan menguasi kemahiran pembelajaran abad-21.  Semua ini merupakan cabaran yang perlu dihadapi. Video berikut memberi gambaran cabaran mengajar dalam abad ini;
Home