KA © IPGKTI 2017
Membaca merupakan satu kemahiran asas untuk belajar.  Kebolehan anda membaca dengan baik (memahami apa yang dibaca) akan menentukan kejayaan dalam pembelajaran.  Terdapat pelbagai teknik dan jenis bacaan yang mungkin boleh anda gunakan bagi meningkatkan kemahiran bacaan anda! Aktiviti 1 : Baca maklumat-maklumat berikut: Reading Techniques- Skimming And Scanning Part 1, Skimming and Scanning   dan Types of Reading . Anda juga digalakan untuk menerokai maklumat yang terdapat dalam menu Sumber-Kemahiran Belajar atau dari internet. Aktiviti 2 : Sila baca maklumat SQ3R, The Reading-Study Strategy dan Learn smarter, not harder.. Aktiviti 3 : Setelah anda laksanakan aktiviti 1 dan 2. Bersama rakan berbincang dan buat lakarkan peta minda untuk mengambarkan teknik membaca dan juga kepentingannya.  Kemudian dengan menggunakan perisian peta minda misalnya freemind  (instal perisian tersebut dalam komputer anda - terdapat beberapa perisian peta minda lain di Utiliti) yang terdapat dalam menu Sumber/Utiliti, pindahkan lakaran anda kepada perisian peta minda. Simpan semua hasil kerja anda. Seterusnya export  fail peta minda anda sebagai format pdf, yang digital hantar kepada pensyarah anda.  Sebahagian hasil kerja anda akan dipersembahkan untuk perbincangan dan kritikan.
Kemahiran Belajar
GKB1053 M2 : Teknik Membaca

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
[sumber imej : http://www.docstoc.com/docs/102097928/THE-SQ3R-METHOD]
“It is not that I'm so smart. But I stay with the questions much longer.” ― Albert Einstein