KA © IPGKTI 2017
Kemahiran Belajar
GKB1053 M3 : Cara-Cara Membuat Nota

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Kemahiran membuat nota merupakan salah satu kemahiran belajar.  Membuat nota bukan sahaja menulis apa yang kita baca, lihat dan dengar, tetapi ia lebih dari itu.  Ia melibatkan bagaimana atau cara nota dibuat, dari segi susunannya,  bagaimana kita membuat ringkasan dan juga mungkin bersifat infografik (berminat boleh baca The Power of Infographics) atau dengan alat-alat pengurusan grafik supaya ia memberi impak yang bermakna kepada diri kita. Aktiviti 1 : Baca maklumat-maklumat yang disertakan, dan kenal pasti apakah cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat  nota.  Semasa anda menerokai maklumat tersebut, buat catatan bagi perkara-perkara penting dan buat  ringkasan rumusan. Annotating Textbooks and Taking Lecture Notes Annotation/Summary Cornell Note Taking The Cornell Note-taking System Effective Reading & Note-Taking Strategies Note-Taking Skills An Introduction Types Of Reading Note Taking in a Lecture Aktiviti 2 : Bersama rakan berbincang hasil nota yang telah anda buat dan seragamkan perkara-perkara penting cara mengambil nota dan rumusannya.  Seterusnya tentukan cara yang anda rasa sesuai dan berkesan untuk mengambil nota untuk diri anda. Aktiviti 3 : Hasilkan kerja dari Aktiviti 2 dengan menggunakan persembahan elektronik.  Persembahan elektronik anda hendaklah ringkas, padat dan menarik. Sebahagian dari haril kerja pasangan akan dipersembahkan di dalam kelas, untuk sesi kritikan, perbincangan dan penambah baikan.  Dokumen digital hendaklah di hantar kepada pensyarah setelah sesi kritikan dan penambah baikan.
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
[sumber imej : http://media-cache- cd0.pinimg.com/236x/fb/21/f6/fb21f6859b754f4aead3bf4b54f34472.jpg]
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” ― Mahatma Gandhi