KA © IPGKTI 2017
Dalam proses pembelajaran seseorang pelajar akan dapat berfikir pada aras yang lebih baik jika dia sentiasa menjawab atau menyelesaikan masalah berdasarkan soalan-soalan yang sifatnya mencabar pemikiran atau soalan-soalan sifatnya pemikiran aras tinggi.  Disamping itu mereka juga dibiasakan dengan alat-alat berfikir yang bersifat kritis dan kreatif dalam apa juga tindakan dan keputusan yang perlu dibuat Aktiviti 1 : Lihat contoh soalan ini.  Bersama rakan bincangkan mana satu soalan-soalan yang mencabar pemikiran dan yang tidak.  Seterusnya buat catatan/ulasan ringkas kenapa soalan itu mencabar pemikiran dan juga yang tidak. Aktiviti 2 : Baca maklumat berkaitan dengan alat-alat kemahiran berfikir CoRT I dan IV.  Bersama rakan bincangkan apakah perbezaan yang ketara antara kedua-dua CoRT tersebut. (Dapatkan juga dari bahagian Sumber jika perlu dan dari internet) CoRT 1 Breadth Thinking Tools Kemahiran Berfikir Alat CoRT 1 CoRT 1 and CoRT4 Aktiviti 3 :  Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat pengurusan grafik atau peta pemikiran, permudahkan maklumat dari tugasan Aktiviti 2. Dokumen dalam bentuk digital perlu dihantar kepada pensyarah.  Yang bercetak simpan dalam fail folio anda.
Kemahiran Belajar
GKB1053 M5 : Alat-alat CoRT

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
[sumber imej : http://www.innovarsity.com/images/creativity_ 3pillars_6x4.jpg]
“Creativity is just connecting things." – Steve Jobs