KA © IPGKTI 2017
Dalam kehidupan ini, kita yang menentukan kejayaan kita.    Kita yang boleh mengawal, mengurus masa, diri dan menghala tuju ke mana diri kita harus dibawa.  Keupayaan mengurus diri dengan baik merupakan langkah pertama kepada kejayaan berikutnya.  Tentukan matlamat hidup anda, bertindak secara bijak, berfikir dan belajar dengan kemampuan diri anda.  Sentiasa SMART (Specific  Measurable  Attainable  Realistic  Timely) ! Aktiviti 1 : Baca artikel SMART, kemudian berbincang dengan rakan anda dengan menggunakan unsur –unsur dalam alat berfikir CoRT 1 (iaitu, apa yang PMI, CAF dan setrusnya), permudahkan maklumat dalam artike SMART. Aktiviti 2 : Bersama rakan bincangkan bagaimana anda hendak menentukan matlamat anda di IPG dengan menggunakan konsep SMART.  Dokumenkan dengan menggunakan persembahan elektronik. Aktiviti 3 :  Baca maklumat berkaitan dengan Pengurusan Masa,  dan “ 6 Tips to Improve Your Time Management Skills”.  Bersama rakan berbincang, apakah perkara penting yang boleh membantu memajukan diri dalam usaha usaha menguasai kemahiran pengurusan masa.  Rumuskan perbincangan anda dengan menggunakan alat Peta Pemikiran (alat iThink) yang bersesuaian. Aktiviti 4 : Sila jawab “Kuiz masa” (pastikan anda mempunyai akses ke internet).  Kemudian lihat di mana kedudukan anda dalam konteks pengurusan masa!  Jika kedudukan tidak memuaskan, anda berpeluang untuk memperbaiki pengurusan masa anda. Dokumen dalam bentuk digital perlu dihantar kepada pensyarah.  Yang bercetak simpan dalam fail folio anda.  Sebahagian dari hasil kerja diminta untuk dipersembahkan.
Kemahiran Belajar
GKB1053 M6 : Pengurusan Diri

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
"The first and best victory is to conquer self." — Plato Time is the school in which we learn, time is the fire in which we burn. -- Delmore Schwartz
[sumber imej : http://www.practical- management-skills.com/images/how-to- manage-time.jpg]