KA © IPGKTI 2017
Ada yang berkata, dia berjaya dalam pelajaran kerana dia mempunyai daya ingatan yang baik Kenyataan ini mungkin benar -  mungkin tidak.  Walau bagaimana pun daya ingatan seseorang boleh dipupuk atau ditingkatkan melalui proses berasaskan gaya pembelajaran diri anda sendiri dan juga jadual perancangan pembelajaran anda.   Jika anda berjaya mengurus diri anda, anda akan berjaya dalam pembelajaran anda. Aktiviti 1 : Dalam minggu pertama anda telah pun melihat secara am gaya pembelajaran anda.  Kini setelah 6 minggu pembelajaran, anda diharap dapat melihat index gaya pembelajaran (ILS – Index of Learning Styles)  anda dengan menjawab soalan di soal selidik ini (pastikan anda boleh akses internet).  Setelah menjawab dan hantar maklum balas, simpan hasil keputusan anda (ia mungkin seperti ini).   Berbincang dengan rakan di mana kedudukan gaya pembelajara anda dengan berpandukan keterangan ini. Aktiviti 2 : Kini minggu ke-7, anda telah pun belajar beberapa perkara berkaitan dengan kemahiran belajar.  Berdasarkan pengalaman hidup anda di IPG,  bina satu jadual aktiviti dan waktu belajar yang anda rasa bersesuaian dan sangat bertepatan dengan diri anda. Time Management Preparing a Timetable Enhancing Memory Skills Improving Memory Skills Improving Your Memory Aktiviti 3 : Berdasarkan beberapa maklumat berkaitan dengan daya ingatan dan juga cara-cara meningkatkan daya ingatan, bersama rakan berbincang, apakah cara-cara meningkatkan daya ingatan yang bersesuaian dengan anda, dan nyatakan alasannya.  Kemudian dengan menggunakan persembahan elektronik dokumenkan hasil perbincangan anda. Dokumen dalam bentuk digital perlu dihantar kepada pensyarah.  Yang bercetak simpan dalam fail folio anda.  Sebahagian dari hasil kerja diminta untuk dipersembahkan.
Kemahiran Belajar
GKB1053 M7 : Gaya Pembelajaran

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
“Don’t be fooled by the calendar. There are only as many days in the year as you make use of. One man gets only a week’s value out of a year while another man gets a full year’s value out of a week.” -- Charles Richards