KA © IPGKTI 2017
Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pelbagai kemahiran serta membina keyakinan diri bagi menangi pembelajaran pada peringkat pengajian tinggi.  Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi.  Cara-cara menggunakan perisan computer dan system pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar.   Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapt membuat persediaan menghadapinya.

Hasil Pembelajaran

1. Merancang jadual pembelajaran ke arah memaksimumkan potensi pembelajaran berdasarkan gaya pembelajaran kendiri 2. Memilih maklumat yang sahih, berautoriti dan berkredibiliti 3. Mengaplikasi pelbagai jenis alat berfikir dalam meningkatkan kemahiran belajar 4. Mengaplikasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk memperoleh, memproses dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kemahiran belajar 5. Menghasilkan bahan bertulis dengan mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai sumber
Kemahiran Belajar
GKB1053 Matlamat Kursus

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber