KA © IPGKTI 2017
Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan (LPM, 2000).   Sebagai seorang pelajar sikap anda terhadap apa juga bentuk pentaksiran sangat penting.  Memahami pentaksiran tersebut, terutama yang terlibat dengan diri anda sangat membantu semasa melaksanakan pelabagai tugasan dan menghadapi ujian atau peperiksaan.   Aktiviti 1 : Secara berkumpulan terokai maklumat berkaitan dengan pentaksiran.  Ketua kumpulan menentukan apakah tugasan (aspek-aspek pentaksiran yang perlu diterokai oleh ahli) untuk setiap ahli.  Elok jika kumpulan berbincang dahulu apa yang perlu dilakukan. Aktiviti 2 : Kemudian ketua kumpulan dikhendaki mendaftar keahlian laman web peta minda mind42.   Seterusnya bina satu fail projek peta minda pentaksiran, kemudiannya share atau buat kolaboratif dengan ahli-ahli kumpulan (kongsikan juga kepada pensyarah anda).  Ahli-ahli kumpulan secara kolaboratif akan melengkapkan peta minda tentang pentaksiran secara atas talian. Aktiviti 3 : Setelah siap, projek kumpulan dibentangkan di dalam kelas, untuk sesi perbincangan dan kritikan.
Kemahiran Belajar
GKB1053 M14 : Sikap Terhadap Pentaksiran

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
“Know who you are, and be it. Know what you want, and go out and get it!” ― Carroll Bryant
[sumber imej : http://comeniusassessment.files.wordpress.com/2012/11/5keystrats.jpg]