KA © IPGKTI 2017
Semasa menyiapkan pakej kursus ini, beberapan bahan dan mungkin idea rakan-rakan telah digunakan.  Di sini saya ingin memberi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada; 1. Rakan-rakan di Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Temenggong Ibrahim, 2. Rakan saya Muhamad Syafiq yang telah ditempatkan (untuk membantu) di Unit Latihan Dalam Perkhidmatan, bahan-bahan (dari pakej terdahulu penghasilan beliau) yang ada dalam pakej ini, 3. Rakan-rakan dari Jabatan Teknologi Pendidikan IPG kampus yang lain, 4. Mereka yang mana sumber atau bahannya berada dalam pakej ini, digunakan hanya untuk tujuan pembelajaran, hak cipta adalah milik mereka, 5. Pelajar-pelajar yang mana sumber atau bahan mereka beradala dalam pakej ini, hak cipta adalah milik mereka, 6. Individu yang tidak dikenali, yang mana bahan-bahan mereka berada dalam pakej ini. Penggunaan bahan-bahan tersebut hanya untuk tujuan pembelajaran sahaja. 7. Video yang berada dalam pakej ini diambil dari Youtube dan mungkin juga cari TED.com, hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. 8. Sebahagian dari persembahan (power point atau dalam bentuk pdf) sumbernya datang dari slideshare.net.
Kemahiran Belajar
GKB1053 Penghargaan

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber