KA © IPGKTI 2017
Dalam kursus ini penilaian akan dilaksanakan dalam dua aktiviti utama iaitu: 1. Kerja Kursus  - 70 % 2. Peperiksaan Akhir – 30% Penilaian sahsiah akan dilaksanakan bersama dalam tugasan.  Kerja buat anda yang baik,  kerjasama anda dalam pasangan dan juga kumpulan menentukan sahsiah diri anda. Aktiviti Mingguan dilaksakan secara berpasangan dan kumpulan.  Pastikan  ahli pasangan dan kumpulan adalah tetapi (tidak bertukar setiap kali aktiviti) Kerja kursus dilaksanakan secara individu dan kumpulan.
Kemahiran Belajar
GKB1053 Penilaian Kursus

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
Peringatan: Penilaian keseluruhan kursus mungkin boleh berubah mengikut keadaan dan begitu juga dengan tugasan semester.  Maka penjelasan dari pensyarah anda berkaitan dengan bentuk penilaian dan kerja kursus perlu diambil perhatian.