KA © IPGKTI 2017
Kemahiran Belajar
GKB1053 RMK Kursus

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
Bil. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tajuk Pengenalan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Kemahiran Perolehan dan Pengurusan Teknik Membaca Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis Aplikasi Penggunaan Perisian Komputer Sistem Pengurusan Pembalajaran (LMS) Sikap Terhadap Pentaksiran Penyesuaian Sosial
Kandungan 1.1  Konsep Kemahian Belajar 1.2  Persekitaran Pembelajaran di IPG 1.3  Pembelajaran Regulasi Kendiri 2.1 Penetapan matlamat diri dan akademik 2.2 Pengurusan masa 2.3 Mengenali Gaya Pembelajaran Kendiri 2.4 Strategi Meningkatkan Ingatan 2.5 Perancangan Jadual Belajar 3.1 Pencarian Sumber Maklumat 3.2 Pengurusan maklumat 3.3 Pencarian di perpustakaan 3.4 Pelayaran internet 3.5 Sumber Primer dan Sumber Sekunder 4.1 Pembacaan cepat 4.2 Pembacaan perlahan 5.1  Cara-cara membuat nota Annotation Outline notes Column notes Nota rumusan 5.2  Alat-alat Berfikir dan Membuat Nota Pengurusan Grafik Peta Minda Pemetaan – i-Think Teknik Menyoal Aras Tinggi Penyoalan Sokratik Soalan bertumpu dan mencapah Lingkaran soalan Alat-alat CoRT1 Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif) 6.1  Menganalisis maklumat yang dikumpul 6.2  Mentafsir dan membuat kesimpulan 6.3  Menilai maklumat 6.4  Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis 7.1  Perisian Utiliti 7.2  Perisian Pemprosesan Perkataan 7.3  Perisian Hamparan Kerja 7.4  Perisian Persembahan Elektronik 7.5  Perisian Pangkalan Data 7.6  Blog 8.1  Ciri-ciri Sistem Pengurusan Maklumat 8.2  Kegunaan Sistem Pengurusan Maklumat 8.3  Kepentingan Sistem Pengurusan Maklumat 9.1  Jenis-jenis pentaksiran 9.2  Persediaan untuk Pentaksiran Tugasan individu Tugasan berkumpulan Integriti Pelajar 10.1  Kemahiran interpersonal 10.2  Kemahiran intrapersonal 10.3  Pelajar sebagai Ahli Komuniti Pembelajaran 10.4  Isu-isu Perkongsian Maklumat
Jam 3 6 6 3 6 3 6 3 3 3