KA © IPGKTI 2017
Berikut beberapa maklumat yang boleh membantu anda untuk menguasai aspek berkaitan dengan kemahiran belajar.   Biasakan diri anda dengan makluamt yang banyak ... baca, analisis, nilai  dan pilih yang berguna untuk diri anda:
Kemahiran Belajar
GKB1053 Sumber : Kamahiran Belajar

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
How To Study Smart
How to Read and Learn More Effectively
Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber