KA © IPGKTI 2017
Maklumat berikut berkaitan dengan aspek sahsiah dan sikap pelajar terhadap diri dan aktiviti pembelajaran.  Harap maklumat dapat membantu meningkatkan sahsiah diri anda;
Kemahiran Belajar
GKB1053 Sumber : Sahsiah Pelajar

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.