KA © IPGKTI 2017
Tugasan ini dilaksanakan secara individu dan kumpulan  melibatkan artikel 1 hingga 10 di bawah.  Bagi artikel 1 hingga 5 anda dikehendaki membuat rumusan isi kandungan dengan word.  Seterusnya dengan menggunakan beberapa alat dari pengurusan grafik, peta pemikiran, CoRT I dan IV dan peta minta, persembahkan maklumat atau isi-isi utama dengan alat-alat tersebut. Buat pilihan alat yang bersesuaian dan hasilkan dengan kreativiti anda - Individu. Bagi artikel 6 hingga 10 anda dikehendaki mempersembahkan isi-isi utama dengan alat-alat pengurusan grafik, peta pemikiran, CoRT I dan IV dan peta minta. Hasilkan  maklumat dengan alat-alat grafik yang bersesuaian dengan kreatif - Kumpulan. Setelah anda menghasilkan produk di atas,  Sediakan esei tidak melebihi 1000 patah perkataan tentang tugas yang telah anda laksanakan, dalam aspek bagaimana anda melaksanakannya; kekangan yang dihadapi dan bagaimana anda mengatasinya; dan apakah pengetahuan yang anda perolehi.  Sediakan esei tersebut dengan menggunakan pemproses perkataan. Ketua opsyen atau penyelaras subjek dikehendaki menentukan siapa yang akan melakukan tugasan di bawah.  Setiap artikel akan dilaksanakan oleh bilangan orang yang sama banyak. Artikel: 1. Membudayakan Pembelajaran Sepanjang Hayat 2. Pendidikan Sepanjang Hayat”. 3. Memenuhi Aspirasi Kemahiran Berfikir dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 4. Pemikiran Kritikal 5. Pembelajaran Jarak Jauh : Suatu Pengenalan 6. Artikel kajian “Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan : Implikasi Pengautomasian ke Atas Pengajaran dan Kebolehgunaan Data 7. Artike kajian ” Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara kristis dan Kreatif (KBKK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 8. Artikel kajian “Kemahiran Belajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik 9. Artikel kajian “Permasalahan Kemahiran Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid- Murid Sekolah Rendah Di Luar Bandar “ 10. Artikel kajian “Faktor Kontribusi Kecerdasan Pelbagai dalam Kalangan Pelajar Remaja Arahan perlaksanaan tugasan diatas adalah secara umum, arahan yang lengkap  akan diberikan semasa taklimat kerja kursus.
Kemahiran Belajar
GKB1053 Tugasan -- Projek

Assalammualaikum

Web Master & Instructional Designer Kamaludin Ahmad  Jun 2017 @ JTP.IPGKTI.Johor
Study Skills The Foundation For Lifelong Learning
Home Sumber Pautan Internet Pendahuluan Kemahiran Belajar Pengurusan Pembelajaran Aplikasi Komputer Sikap  Sahsiah Tugasan Sumber